GÓRA

Wdrożenie regulacji RODO

30 maja 2018
Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zmieniają się dotychczasowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony oraz przetwarzania danych osobowych, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od skali działania, branży czy modelu biznesowego. Rozporządzenie to nakłada jednoznaczny obowiązek dostosowania się do nowych przepisów z uwagi na fakt, iż na tworzonych przez nas aplikacjach internetowych (strony WWW, serwisy, portale, e-sklepy), wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia służące do bezpośredniego oraz pośredniego zbierania, gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych.

Są to w szczególności:
 1. Pliki "Cookies" (Ciasteczka), służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych tj. adres IP oraz nazwa hosta, w celu:
  • personalizowania udostępnianych treści,
  • analizowania ruchu na stronie,
 2. Formularze internetowe, służące do zbierania od użytkowników danych niestanowiących szczególnej kategorii danych osobowych. Są to w szczególności dane identyfikacyjne tj: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia, dane adresowe: adres zamieszkania lub adres siedziby, adres oraz dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, które zbierane są dla celów:
  • kontaktowych, dotyczących udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe lub wyrażoną opinię,
  • handlowo-usługowych, związanych z realizacją umowy kupna-sprzedaży, zawieraną za pośrednictwem sklepów internetowych lub zawarcia umowy o świadczenie usług,
  • analitycznych, dotyczących tworzenia zestawień, analiz i statystyk, udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek, udzielenia wsparcia technicznego,
  • księgowych, związanych z koniecznością wystawienia dowodów księgowych (faktur),
  • marketingowych, związanych z przedstawianiem ofert, promocją produktów i usług oraz przesyłania powiadomień o aktualizacjach (Newsletter).
Rozporządzenie RODO wprowadza zmiany, dzięki którym dane osobowe klientów oraz podmiotów gospodarczych, pozostawione na Państwa stronie internetowej będą lepiej chronione, a każda osoba będzie miała zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi. Przetwarzanie danych w związku z RODO podlega ścisłym uwarunkowaniom, których wypełnienie oraz przestrzeganie spoczywa na przedsiębiorcy. W szczególności dotyczą one możliwości dobrowolnego i niewymuszonego ich podawania, precyzyjnego określenia celu przetwarzania tych danych oraz wskazania horyzontu czasowego, w którym będą one wykorzystywane. W związku z tą regulacją RODO dodatkowo precyzuje szereg praw przysługujących użytkownikom stron www tj.:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
 • prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kolejnym kluczowym aspektem przy RODO jest rozróżnienie funkcji administratora danych osobowych, który administruje zbiorem we własnym imieniu i dla własnych celów oraz podmiotu przetwarzającego, który zarządza zbiorem w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, z którą najczęściej pozostaje w stosunku cywilnoprawnym. Innymi słowy każdy przedsiębiorca jest administratorem danych, ponieważ ustala cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych, np. dla potrzeb wystawienia faktur za usługi. Podmiot przetwarzający z kolei przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, czyli dba o ich ochronę, zapewnia dostęp do danych oraz realizuje wszelkie prawa, przysługujące Klientom oraz użytkownikom stron www.

Ustawodawstwo europejskie wprowadza jeszcze pojęcie Inspektora Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer), który czuwa nad wypełnianiem przepisów dotyczących ochrony danych oraz jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez podmiot przetwarzający, w zakresie przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami. Inspektor Ochrony Danych pełni swoją rolę w sposób całkowicie autonomiczny i z zachowaniem pełnej neutralności.

Poza nowymi obowiązkami informacyjnymi, wynikającymi z RODO za jedną z najważniejszych zmian należy uznać poszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorców za naruszenia przepisów, określających zasady pozyskiwania i przetwarzania przez nich danych osobowych. Rozporządzenie przewiduje wielokrotnie wyższe kary finansowe za naruszenia przepisów – świadome lub nieświadome. Wprowadza dwie kategorie naruszeń, dla których grzywny mogą wynosić odpowiednio:
 • do 10 mln euro lub do 2% wartości globalnego obrotu przedsiębiorstwa (w kategorii pierwszej), lub
 • do 20 mln euro lub do 4% wartości globalnego obrotu (w kategorii drugiej naruszeń).
Pełna informacja, dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna w tym miejscu.

Centrum prasowe

30 maja 2018
Wdrożenie regulacji RODO
Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ...
5 października 2017
Audyty SEO
Usługa audytu SEO powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie w zakresie badania skuteczności działań optymalizacyjnych, podejmowanych przez firmy pozycjonujące strony internetowe. Posiadanie ...
23 lipca 2017
Transport to nasza domena
Zaufanie jest podstawą partnerskich relacji w biznesie. Budujemy je w oparciu o dokładnie wsłuchiwanie się w oczekiwania naszych Klientów i dostarczanie precyzyjnych usług, wspierających ich ...
9 kwietnia 2017
Studio Projektowe Webdirect w nowej odsłonie
Dynamika zmieniającego się świata oraz towarzyszący jej postęp technologiczny wymusza nieustanne zmiany. To, co jeszcze kilka lat temu stanowiło niekwestionowany standard, czy regułę zastępuje ...
22 stycznia 2016
Nowy wymiar księgowości
Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach silnej konkurencji nigdy nie jest łatwym zadaniem. Przedsiębiorstwa z branży usług finansowych są tego szczególnym przykładem.
Kluczem do ...
6 sierpnia 2015
Wynajem elektronarzędzi
Prowadzisz prace budowlane lub remontowe, a może chcesz zaprowadzić porządek w swoim ogrodzie i potrzebujesz specjalistycznych narzędzi? Odwiedź online Wypożyczalnię Sprzętu Budowlanego ...