GÓRA
Pulpit  »  Zapytaj o indywidualną ofertę

Zapytanie ofertowe

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom opracowaliśmy specjalny formularz zapytania ofertowego. Za jego pośrednictwem zebrane zostaną niezbędne informacje, umożliwiające przygotowanie kosztorysu usługi. Wypełnienie formularza zajmie dosłownie kilka chwil. Po przetworzeniu przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem, w celu przedstawienia konkretnej oferty.

Zapytaj o indywidualną ofertę

Dane kontaktowe

Oświadczam, że moje dane osobowe zawarte w powyższym formularzu są poprawne i kompletne oraz, że zostały podane przez mnie dobrowolnie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Webdirect Design Studio, z siedzibą w 0, kod 0, 0, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP 5542560407, REGON 340342042 moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przedstawienia oferty oraz w celach archiwizacyjnych.